Endüstriyel makine sekötrü

endüstriyel makine sekötrü

 Lokomotif bir sektör olarak tanımlanabilen Endüstriyel makine sektörü sahip olduğu yüksek katma değer oranı ile istihdam alanı oluşturuyor ve pek çok sektöre fayda sağlamaktadır. Artık ülkelerin gelişmişlik oranını ölçmek için bu sektörde sağladığı gelişmelere bakılmaktadır. Sanayileşmenin itici gücü olarak tabir edilen bu sektör içerisinde yaşanan gelişmeler uluslararası rekabette başarı sağlayacak bir alan olmaktadır. Genel olarak yapılan araştırmalara göre makine sektöründeki istihdam payı sanayi sektöründe ülkemizde yüzde beş olmaktadır. İmalat sanayi içerisinde artan payı ile sanayinin çok önemli bir kısmında etkili bir güç olarak düşünebilirsiniz.

            Dünya Endüstriyel makine sektörü incelendiğinde her yıl bir öncekine oranla katlayarak artan bir ihracat oranı görülmektedir. Bu alanda pazar  oldukça büyüktür. Hem ülkemizde, hem de dünya ülkelerinde giderek artan bir ciroya sahip olan bu sektör, gelecek yıllarda da aynı etkilerle büyüyecek gibi görünmektedir. Ülkemizde makine imal eden firmalar genelde kobi tarzındadır. Bu da ucuz iş gücü avantajını beraberinde getirmektedir. Uluslararası alanlarda bu özelliklere ek olarak gelişmişlik mühendislik becerileri de eklenince ülkemizin rekabet imkânı da artacaktır. Fiyat olarak oldukça uyguna aralıklar ortaya konulmakta ve yüksek kalite özellikleri ile farklı alanlarda parça ve aksamlar olarak yapılan üretimler dış pazarda büyük ilgi görmektedir.

            Bu sektör ülkemiz sanayisi içerisinde önemini giderek artırmaktadır. Bu da diğer sektörlere göre artan bir popülarite anlamına gelmektedir. İhracatımız bu bağlamda sürekli artmakta ve kapasite kullanımı da belirli bir düzeyde tutulmaktadır. Özellikle katma değer göstergelerini önemli ölçüde yükselten Endüstriyel makine sektörü ülkemiz için önemli bir ihracat sektörü olmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu alanda öne çıkan pek çok firma ülkenin yerli istihdamını desteklemekte ve yeni yatırımlar yaparak ülkenin ekonomisine olumlu katkılar sunmaktadır. Ülkemizin coğrafi yapısı da bu alanda gelişmesini sağlıyor. Dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkemiz, üretim alanında önemli atılımlarla kendini göstermektedir. Bu alandaki devlet politikaları ve teşviklerde sanayicilerin yatırımlarını şekillendirmelerinde etkili olmaktadır. Çeşitli alanlarda eğitim destekleri, teknoloji geliştirme projelerine yönelik kredi destekleri, sanayi tezi programları ile de sektör desteklenerek ekonomik anlamda gelişmeler sağlanmaktadır.