Kömür Konveyör

kömür konveyör

Kömür Konveyör yer altı madenciliğinde bant yırtıkları ve diğer bant arızalarının sıklığı nedeniyle bant boyunca ortalama her 25 metrede bir raptiyeli bağlantıya rastlanır. Çok sayıdaki bu bağlantı yerlerinden aşağı sızan ince kömür tozları rulolar ve şasi üzerinde birikir. Yanmaya karşı dayanıklı bantlar kullanılmadan önce bu birikintilerin çok sayıda yangına neden olduğu bilinmektedir. Raptiyeli bağlantı yerleri ayrıca, nem ve rutubetin bant dokumasına nüfuz ettiği yerlerdir. Kısa bir süre sonra mukavemetini yitiren dokuma tabakaları raptiyeleri tutamaz hale gelir.Kömür Konveyör’ün bu nedenle yaklaşık 2-3 ayda bir bağlantıların yenilenmesi gerekir. Her bağlantıda 80-100 mm ’lik bandın kesilip atıldığı düşünülürse, bu kayıpların miktarı zamanla gittikçe artar. İnce kömürün aşağı geçmesi ve rutubetin banda nüfuz etmesini önlemek amacıyla raptiyeler çakılmadan önce elastik conta plakaları ile bağlantı yerinin desteklenmesi gerekir.

 Sıcak veya soğuk yapıştırma ile bant uçlarının bağlanması yer altı madenciliğinde geniş bir kullanım alanı bulamamıştır. Çünkü her iki yöntem de 4-5 saat gibi uzun bir süreye gereksinme göstermektedir, kullanılan yapıştırıcıların alev alma sıcaklıkları oldukça düşüktür ve sıcak yapıştırmada çok büyük ve ağır olan elektrikli ısıtıcılara ihtiyaç vardır. Açık işletmelerde ise, belirtilen bu olumsuzlukların bir önemi kalmadığı için, bağlantı kalitesinin yüksek olması nedeniyle sıcak yapıştırma (vulkanizasyon) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Soğuk yapıştırma yapılırken bant uçları bant eksenine 20° ’lik açı yapacak şekilde diyagonal olarak kesilir. Bu işlem sırasında bandın dokuma tabakaları açığa çıkarılarak onlarla basamaklı bir yapı oluşturulur. Basamak yüzeyleri iyice temizlendikten sonra üzerlerine üç defa yapıştırıcı solüsyon sürülür. Sürülen son kat ta iyice kuruduktan sonra yapıştırılacak bant uçları üst üste getirilerek bir saat süreyle baskı altında tutulur. Soğuk yapıştırma için gerekli olan süre, kullanılan işçilik miktarı ve ortaya çıkan bant kayıpları sıcak yapıştırmada olduğu gibidir. Ancak, soğuk yapıştırmada bağlantı kalitesi sıcak yapıştırma bağlantı kalitesinden daha kötüdür. Bu nedenlerle soğuk yapıştırma pek fazla kullanılmayan bir yöntemdir.

 Vulkanizasyon yönteminde bandın her iki ucu soğuk yapıştırma yönteminde olduğu gibi kesilir, temizlenir ve üç defa yapıştırıcı solüsyon sürülerek kurutulur. Yapıştırılacak kısımlar üst üste getirildikten sonra bu kısım 140-150°C sıcaklıktaki plakalar arasında, 60 dakikalık bir süre boyunca sıkıştırılır. En güvenilir, dayanıklı ve sağlam bağlantı bu yolla elde edilir.

Yazının orjinal hali için :Kömür Konveyör