Konveyör Bant

Konveyör Bant

Konveyör bant üretim aşamasındaki fabrikalarda, ürünlerin taşınmasında kapalı devre çalışma yöntemi ile yürütülen bant sistemidir. Bu sistemdeki amaç yerden yüksekte bulunan yükleri akan bir bant aracılığıyla fabrika içerisinde gerekli paketleme, yükleme gibi aşamalara bantlar üzerinden kaydırarak ulaştırmaktır. Konveyör bant sistemleri kapalı devre sistemlerle İşletmeyi fabrika içinde ürünlerin bir yerden bir yere ulaşmasını sağlayan fabrika içerisinde taşıma İşçi sayısını azaltmaya yarayan kullanan teknik birim ya da fabrikaya ekonomi kazandıran bir sistemdir.

Nakliye görevi yapan kamyon ve birçok araca yüklemede taşımada direkt araçların yükleme alanlarına ürünleri ulaştırmada çok başarılıdırlar. Bantlar kullanıldıkları yere ve ürünleri taşıma şekline göre şekil almaktadırlar. Rulo şeklinde, dönerek kaydırarak, zincirleme bir şekilde aktaranlar basamak şeklinde indirip, ürünü gerekli yere ulaştıran ve birçok aşamalı ve kademeli ürünleri nakliye eden sistemler bulunmaktadır.

Nereye hangi aralıklarda ki malların taşınacağı, bu sistem üzerinde kademelendirilerek kaydırma yöntemi ile ayarlanmaktadır. Fabrikalarda, bahçelerde, ürün dağıtım merkezlerinde, marketlerde, sanayi sektöründe, ilaç sanayinde, yemek fabrikalarında ve birçok alanda şu anda en fazla kullanılan sistemdir.

Bu sistemin tercih edilmesinin ana sebebi sistem üzerindeki ürünün güvenli bir şekilde kaymadan, dökülmeden ya da hasar görmeden, gereken yere ulaştırılmasıdır. Ayrıca sistem üzerinde bulunan bütün yapılar ürünlerin güvenli ulaşabilmesi için özel dizayn edilmiştir. Bu sistemin uygulandığı yerlerde üretim daha hızlı ve daha kapasiteli ve daha büyük miktarlarda yapılabilmektedir

 Konveyör Bantlar Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Konveyör bantlar ilerleyen teknoloji ile birçok alanda kullanmaktadırlar. Üretimi hızlandırırken insan emeğini daha aza indirerek ayrıca kullanan üreticilere ekonomi sağlanmaktadır. Şu anda ülkemizde kullanıldığı sektörler, deterjan fabrikaları, şeker fabrikaları, cam fabrikaları, çikolata fabrikaları, lastik fabrikaları, kireç fabrikaları, çimento ve inşaat malzemeleri üreticileri, marketler, ilaç sektörü, yemek fabrikaları gibi.

Bantlar sayesinde çeşitli malzemeler istenilen yere çok kısa sürede ulaştırılmaktadır. Ayrıca malzemelerin bir yerden bir yere taşınması ekonomi açısından da kullanıcısına faydalar sağlamaktadır. Birçok alanda kullanmalarının en büyük sebebi ise üretilen ürünün taşıma esnasında fire vermemesi, ürün sayısı ve kalitesinin düşmemesidir. Fabrikasyon sistemi geliştikçe daha az maliyetle daha çok iş yapma ihtiyacı da artmaktadır. Bu sebeple konveyör bant sistemi daha çok ve özellikli bant üretimi ile bu sistem içinde yer almaktadır.

 Konveyör Bant Çeşitleri

Karkas Yapısına Göre Bant

Karkas yapısına göre bantlar polyamid, rayon, pamuk veya polyester gibi özel maddelerden üretilmektedir bu maddeler Aslında kauçuğun iç kısmında bulunan ve sistemin dayanıklılığını sağlayan yükü üstlenen ve bu yükü bir yerden bir yere aktarma da aralıksız olarak yükün ulaşmasını sağlayan yapılardır.

Bu yapılar kopmalara dayanıklı ışık ve dış etkenlerden etkilenmeyen ve ısıda ve ısıya maruz kaldıklarında erime veya özelliğini bozma noktaları çok yüksek olan yapılardır sistemleri manyetik alanlar içerisinde Demir ve demir parçalarının sistemin içine kaçarak sistemin akış yapısını bozmasını engelleyici düzeyde üretilmektedir bu bantlar kortlar üzerine monte edildikleri için botların ölçüleri standart ölçüler dedir ve bu ölçülerde sapma olmaz Ayrıca bantlar her iki ucu açık tarafta üretilerek uygulanacak ya da monte edilecek mekân ya da sisteme uygun şekilde özellikler verilmektedir

 Zincirli Konveyör Bantlar

Bu bantlar daha çok hububat ve tahıl tarım alanlarında hububatın veya tahılın aralıksız ve özenli bir şekilde şartlarına ve paketlenmesine uygun olacak aşamalardan geçerek ürünün istenilen yerde depoda veya hangarda toplanması için otomatik sistemle ürünü sevk eden bantlar dır dır Büyük silolarda depolarda tarımsal olalım büyük olduğu yerlerde zincirli konveyör bantlar kullanılır Çünkü bu bantların zincirlerle sıkıştırılmış özel bir yapısı vardır Bu bantlar sayesinde hububat veya tarım ürünü herhangi bir kayıp ve yazı yani uğramadan istenilen düzeyde istenilen yere ulaştırılmaktadır Ayrıca sektörel bazda sattığımız tüm ürünler de servis hizmeti kaliteli ürünler Ayrıca ürünlerimiz hakkında açıklayıcı ve detaylı bilgiler vermekteyiz.

Düz alan konveyör Bantlar ve Kullanım Alanları

Hava alanlarında yolcu geçiş noktalarında bulunan, yolcuların bavulların üzerine koydukları sistematik ve kademeli olarak aktarılan döner millerle hareket sağlayan bantlardır. Bu bantlar aynı zamanda ürünün hareketini sağlarken, ürüne zarar vermeden ürün, çanta, bavul ve üzerine konulan eşyayı bir ileri noktaya ileterek varış noktasına ulaştırmaktadır. Ayrıca bu bantları yine hava alanlarında yolcuların yürüme noktalarında rastlamaktayız. Bunların daha küçük yapılı olanlarına marketlerde bulunmaktadır. Müşterinin aldığı ürünü kasaya ulaştıran üzerileri kauçuk ve daha sert zeminden oluşan kapalı devre çalışan sistemlerdir. Bu bantlarda dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Kauçuk yapısı ve cinsi taşınacak ürüne uygun olmalıdır. Üst kısım ve kaplaması kullanılacak yere ve zemine göre seçilmelidir. Dayanıklılık ve yük çekme kapasitesinin güçlü ve aralıksız olması gerekmektedir.

Çavuş Konveyör Bantlar ve Kullanım Alanları

Ülkemizde en fazla kullanılan konveyör bantlar ve sistemleridir. Bunlar müşteri memnuniyeti açısından daha ön sıralara çıkmaktadırlar. Ayrıca çeşitli pazarlarda daha fazla tercih edilmektedirler. Çünkü daha yüksek kalitede ve maliyetleri daha düşüktür. Çavuş konveyör bantlar taşıma bantları sistemi içerisinde bu sistemler için üretilen daha çok yük ve eşya taşınması ve nakli etmesini sağlayan sağlam ekonomik bantlardır. Bantları en büyük özelliği sağlam yapıları bulundukları ortada ortamda işleyişi daha hızlı ve daha güvenli yapmalarıdır. Isıya, neme ve aşınmalara karşı dirençli yapıları sayesinde kullanım ömrü daha uzundur. Sevkiyat ve ürünün aşamalarını tamamlanırken sistematik olarak işleyişi çok yüksektir.

Profil Taşıcı Bantlar ve Kullanım Alanları

Kademeli ve tutucu bir üst düzey yapıdadırlar. Bu yapı sayesinde ürün bir bölmeye düşmektedir. Bu bölmede ürün paketlenmesi, bantlanması veya koli yapılması sağlanmaktadır. Yani bantlar üzerinde bulunan bölmeler sayesinde ürün o bölmelerde kalmakta ve sıra şeklinde yürümektedir. Konveyör bantlar sayesinde ürünler daha çabuk paket veya koli yapılmakta ve akış daha hızlı ilerlemektedir. Ürünler işçi veya bant üzerinde bulunan kişilerin önünde sıra ile geçmektedirler. Bu geçiş sırasında üründen sorumlu olan kişi veya işçi bu ürünlere gerekli işlemleri yatıktan sonra ürünler diğer makinelere aktarılarak depolama kısmını alınmaktadır. Profil taşıyıcı konveyör bant sistemleri seri ve aralıksız üretim yapan otomatik paketleme uygulayan dev fabrikalar tarafında daha çok tercih edilmektedir.

Basamaklı ve Aktarımlı Konveyör Bantlar

Basamak ve aktarmalı konveyör bantlar daha çok alışveriş merkezlerinde, yukarı doğru taşımacılık yapan işletmelerde önümüze çıkmaktadır. Yürüyen merdivenler ve taşıma şirketlerinin kullandıkları yukarı ve aşağı akar merdivenler ve bunun gibi birçok örnek verilebilir. Bu konveyör bant sistemi daha çok kapalı devre çalışma sistemlerinde tercih edilmesi, elektrik gücüne dayalı, zincir yapısı daha güçlü ve dayanıklılık oranın diğerlerine göre daha üstün oluşudur. Çünkü burada sistemi üzerindeki taşınacak yükün belli bir ağırlığı ve bu sistemin de onu çekip çekmeme veya taşıyıp taşımaması gibi özellikleri çok önemlidir. Sistemlerin otomatik olarak ilerlemesi gereken üretim ve paketleme yapılan tüm sanayi ve üretim alanlarında kullanıcısına çok büyük faydalar sağlamaktadır. Alanlarında lider ve sektörel alanda söz sahibi birçok firma veya fabrika bu konveyör bant sistemlerini kullanmaktadır.